Tư Vấn

Điểm mạnh của chúng tôi

  • Với đội ngũ 40 người, ITM tự hào nắm rõ các lĩnh vực trong CNTT
  • Quản trị hệ thống, Cơ sở dữ liệu, Giám sát và cài đặt
  • Đám mây, Cáp, Phần mềm, Nhân sự, Kế toán hoặc ERP ERP.
  • Hiểu về nhu cầu của khách hàng: với 17 năm kinh nghiệm trong tư vấn và hỗ trợ CNTT ITM có thể đề xuất giải pháp tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu của bạn
  • Vận hành và Mua Bán: Tại Việt Nam hơn 10 năm, ITM biết cách làm việc với các nhà cung cấp nhanh nhất và tìm được sản phẩm thích hợp.

Phạm vi công việc của chúng tôi

  • Dự án mới trong doanh nghiệp của bạn, triển khai chi nhánh, mở rộng hoạt động của bạn
  • Chẩn đoán cơ sở hạ tầng của bạn
  • Các vấn đề CNTT chưa được giải quyết
  • Trong tất cả các trường hợp, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các giải pháp hiệu quả nhanh nhất
error: Content is protected !!