Bộ sản phẩm Kiến trúc (Architecture), Kỹ thuật (Engineering) & Xây dựng (Construction) là gì?

Bộ sản phẩm AEC cung cấp cho các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà thầu một bộ công cụ BIM và CAD được hỗ trợ bởi môi trường dữ liệu chung dựa trên đám mây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối dự án từ thiết kế giai đoạn đầu đến xây dựng.

  • Tạo các thiết kế cơ sở hạ tầng và tòa nhà chất lượng cao, hiệu suất cao bằng các công cụ thiết kế chi tiết và khái niệm.
  • Tối ưu hóa các dự án với các công cụ phân tích, thiết kế tổng hợp, hình ảnh hóa và mô phỏng tích hợp.
  • Cải thiện khả năng dự đoán tại hiện trường bằng các công cụ tối đa hóa khả năng xây dựng và điều phối dự án.

Bạn có thể làm gì với bộ sản phẩm này?

Đẩy nhanh quy trình thiết kế và cải thiện chất lượng với quy trình công việc tích hợp để quản lý tài liệu, thiết kế khái niệm, mô hình hóa, điều phối và tài liệu.

Khám phá quy trình làm việc theo ngành:

  • Thiết kế tòa nhà
  • Thiết kế cơ sở hạ tầng
  • Sự thi công

Bộ sản phẩm AEC giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn?

Chiến thắng nhiều công việc

Truy cập các công cụ cho phép bạn đặt giá thầu, giành chiến thắng và mang lại nhiều công việc kinh doanh hơn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tự động hóa các tác vụ để giảm thời gian thiết kế và cải thiện quá trình xử lý với việc trao đổi dữ liệu được sắp xếp hợp lý.

Mang đến những dự án bền vững hơn

Cung cấp các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng chất lượng cao vượt quá yêu cầu về hiệu suất.

Giảm thiểu rủi ro

Tăng khả năng dự đoán của các bên liên quan và khả năng dự đoán của dự án, đồng thời giảm lỗi và làm lại.

Nguồn: Autodesk

error: Content is protected !!