Bitdefender GravityZone

I. Giới thiệu nhanh về Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone là sản phẩm giúp bảo vệ hệ thống của bạn một cách an toàn, sản phẩm sẵn sàng với 04 nhóm chức năng quan trọng và một chức năng nâng cao giúp bảo vệ Microsoft Exchange Server:
o Antimalware
o Firewall
o Content Control
o Device Control
o Exchange Protection (nâng cao)
Bitdefender GravityZone luôn dẫn đầu trong top 5 chương trình phát hiện virus tốt nhất:

Bên cạnh đó, Bitdefender GravityZone năm 2015 đứng đầu trong bảo mật và sử dụng ít tài nguyên của máy tính nhất

Giải pháp Bitdefender GravityZone được chia thành ba phiên bản phù hợp với nhu cầu và quy mô doanh nghiệp.
– GravityZone Business Security – Phù hợp doanh nghiệp nhỏ
– Gravityzone Advnace Business Security – Phù hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa
– GravityZone Enterprise Security – Phù hợp với doanh nghiệp lớn.
Cụ thể tính năng kỹ thuật như sau:

II. Mô hình triển khai

Bitdefender GravityZone hỗ trợ hai mô hình triển khai là: Cloud (điện toán đám mây) và On-premise (Xây dựng máy chủ riêng). Cụ thể như sau:

2.1 Cloud Direct

Note: Direct là kết nối trực tiếp bằng internet giữa Enpoint và hệ thống quản lý Cloud Bitdefender GravityZone thông qua các cổng kết nối web mặc định 80, 443.

2.2 Relay

Note: Relay là mô hình dành cho các người dùng cuối không có kết nối internet hoặc đường truyền internet không cao và không ổn định. Mô hình này phù hợp với các văn phòng ở xa, thay vì đồng thời nhiều máy tính cùng tường tác với hệ thống quản trị trên Bitdefender Cloud thì chỉ có máy Endpoint Relay được phép kết nối Internet và tương tác với Bitdefender Cloud giúp giảm thiểu tối đa đường truyền.
Endpoint Relay là một Endpoint nhưng thêm cơ chế hoạt động relay gồm:
a. Update Server: Máy Relay tạo thêm một thư mục Update Server. Tất cả các endpoint trong mạng nội bộ sẽ cập nhật từ Relay thay vì cập nhật từ Internet.
b. Proxy: Tất cả các endpoint muốn kết nối đến Cloud Bitdefender GravityZone phải thông qua relay.
Để đảm bảo, chúng ta có thể tạo nhiều Relay để HA và chọn thứ tự ưu tiên cho hệ thống sẽ truy xuất qua Endpoint Relay nào trước.

2.3 On-Premise

On-Premise là mô hình giúp doanh nghiệp không sử dụng Cloud GravityZone một cách trực tiếp. Khi đó, các endpoint trong hệ thống sẽ kết nối đến máy chủ Security và hệ thống được quản trị qua Control Center với Web-based. Ngoài ra, On-premise còn hỗ trợ Active Directory và Mobile.

Nguồn: Bitdefender

Vui lòng để lại liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

error: Content is protected !!