Giải pháp dự phòng và lưu trữ

Linh hoạt

Dễ dàng chia sẻ

 • Thẻ nhớ cho điện thoại thông minh và máy tính bảng
 • Dễ dàng chia sẻ tệp của bạn bằng USB, chỉ cần Plug & Play

Doanh nghiệp nhỏ

 • Mục đích kinh doanh với dung lượng lớn hơn của ổ cứng gắn ngoài
 • Sao lưu nhỏ và lưu trữ di động cho công việc của bạn
 • Chi phí rẻ cho dung lượng dữ liệu nhỏ.

Linh hoạt kích cỡ

Tính dư thừa

 • Tính sẵn sàng cao
 • Tự động sao lưu dữ liệu của bạn từ cấp vật lý

Thu nhỏ kích thước của bạn

 • Tính linh hoạt để mở rộng kích thước dữ liệu của bạn
 • Lắp thêm ổ cứng để có thêm chỗ

Ngân sách

 • Phụ thuộc vào kích thước lưu trữ và chức năng của NAS
 • NAS cơ bản có thể bắt đầu với $ 300

Công việc nặng & đám mây

Công việc nặng

 • Một kích thước dữ liệu lớn với tính sẵn sàng cao
 • Bảo vệ và sắp xếp tốt cho dữ liệu của bạn
 • Yêu cầu kỹ thuật mạnh mẽ

Lưu trữ trực tuyến

 • Giữ dữ liệu của bạn ngoài văn phòng
 • Truy cập dữ liệu của bạn ở mọi nơi

Phí hàng tháng

 • Kích thước dữ liệu lớn đi kèm với chi phí lớn
 • Phí quản lý yêu cầu
 • Kích thước đám mây đầu tiên với 100 đô la
error: Content is protected !!