Với hơn 50 nhân viên, Volcafe yêu cầu chất lượng thiết bị cao nhất cho các văn phòng của mình. ITM hoàn toàn trang bị cho việc xây dựng, thiết lập mạng cáp & Fiber có thể cung cấp kết nối internet cho hơn 50 PC & máy chủ trên bề mặt 700 m2

Cài đặt vị trí

 • Mạng cáp quang & cáp quang
 • Cài đặt phòng máy chủ

Hệ thống

 • VOIP: với yêu cầu đặc biệt là tổng đài Analogic không thể thích ứng. Tham khảo trang của chúng tôi Hệ thống điện thoại và VOIP để biết thêm về VOIP.
 • Chúng tôi đã xây dựng hệ thống VOIP đầy đủ cho Volcafe dựa trên nền Asterisk với Máy chủ vật lý thực.
 • Với việc cung cấp đầy đủ cho các thiết bị VOIP từ Máy chủ đến điện thoại bàn, đây là giải pháp hoàn toàn đầy đủ cho mọi nhu cầu tạo ra điện thoại IP mới.

Cung cấp

 • PC, Laptop, Máy in
 • Hợp đồng hỗ trợ CNTT
 • Thiết bị phòng máy chủ
 • Tư vấn

Phòng họp

 • Âm thanh Polycom
 • Video Projecteur về celling
ITM Recent Work Volcafe
ITM Recent Work Volcafe
error: Content is protected !!