Kỹ thuật hỗ trợ toàn thời gian

Tại sao cần một kĩ thuật toàn thời gian?

  • Chúng tôi đề nghị với bất kỳ công ty nào có hơn 60 người dùng PC và Laptop và một số máy chủ nên có một nhân viên dành riêng cho các công việc IT.
  • Bảo trì, xử lý sự cố, khảo sát. Chất lượng hoạt động IT hàng ngày phải được thực hiện trong công ty cần ít nhất một kỹ thuật viên.

Tại sao chọn một Công ty CNTT thay vì một nhân viên nội bộ?

  • Một đội ngủ bên ngoài kèm với một loạt các kỹ năng. Và những kiến thức mở rông đó được cung cấp cho nhân viên nội bộ của bạn và cả công ty. Việc bổ sung cả kiến thức bên trong và trình độ bên ngoài đảm bảo một môi trường làm việc tối ưu.
  • Khi nhân viên nội bộ rời khỏi công ty, việc mất thông tin có thể gây tổn hại cho công ty của bạn và mất thời gian để phục hồi. Với công ty Dịch vụ IT thuê ngoài, những thông tin và kiến thức IT là an toàn và liên tục được cải thiện.
error: Content is protected !!