Dịch vụ Tức thời Chuyên nghiệp

  • Dịch vụ Tức thời Chuyên nghiệp là tạo ra cho khách hàng, những người không có hợp đồng bảo trì với một công ty dịch vụ IT nhưng cần một sự hỗ trợ nhanh về IT. Bạn đang kinh doanh tại nhà, quy mô nhỏ hoặc vừa, giải pháp Tức thời có thể nhanh chóng là những gì bạn cần
  • Không có phí hàng tháng, không cần sắp xếp, bạn chỉ cần chi trả cho phí dịch vụ đã được cung cấp
  • Đến với nơi chúng tôi làm việc và đội chúng tôi sẽ nhận thiết bị của bạn và tìm ra được giải pháp phù hợp để sửa chửa vấn đề của bạn.

Hỗ trợ từ xa: nhắc máy lên gọi và ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ cho thiết bị IT của bạn.

Xử lý sự cố tận nơi: trong khả năng nhanh nhất, những kĩ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để giải quyết vấn đề của bạn trực tiếp tại chỗ.

error: Content is protected !!