KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)

Audit service

Công ty / tổ chức của bạn đang ở một trong những giai đoạn dưới đây?

Có kế hoạchthêm một ERP hoặc SAP mới
Sau khi hoàn thành Dự án mới / Đầu tư vào Hệ thống & Cơ sở hạ tầng CNTT
Cần thực hiện các quy định bắt buộc
Không biết cách đánh giá Nhà cung cấp hoặc Quản lý nội bộ về CNTT?

Đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện Kiểm toán Công nghệ thông tin – Kiểm toán CNTT

KIỂM TOÁN CNTT LÀ GÌ?

Kiểm toán CNTT là kiểm tra và đánh giá cơ sở hạ tầng, chính sách và hoạt động công nghệ thông tin của tổ chức một cách độc lập, hoạt động tư vấn và đảm bảo khách quan được đưa ra để tăng thêm giá trị và cải thiện hoạt động của tổ chức. Để xác định hệ thống thông tin có bảo vệ tài sản, duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và vận hành hiệu quả để đạt được mục đích hay mục tiêu của tổ chức hay không, Kiểm toán CNTT sẽ đưa ra cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật để đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát và quy trình quản trị. Những đánh giá này có thể được thực hiện cùng với kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ hoặc hình thức tham gia chứng thực khác.

Các chức năng chính của kiểm toán CNTT là đánh giá các hệ thống được áp dụng để bảo vệ thông tin của tổ chức. Cụ thể, kiểm toán công nghệ thông tin được sử dụng để đánh giá khả năng bảo vệ tài sản thông tin của tổ chức và phân phối thông tin chính xác cho các bên được ủy quyền. Kiểm toán CNTT nhằm đánh giá các vấn đề sau:

Luôn có sẵn tổ chức các hệ thống máy tính cho doanh nghiệp khi có yêu cầu không? (được gọi là sẵn có)
Thông tin trong các hệ thống sẽ chỉ được tiết lộ cho người dùng được ủy quyền chứ? (được gọi là bảo mật và bí mật)
Thông tin do hệ thống cung cấp sẽ luôn chính xác, đáng tin cậy và kịp thời? (đo lường tính toàn vẹn)

CHÚNG TÔI GIÚP NHƯ THẾ NÀO?

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trực tiếp để cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán CNTT cho khách hàng trong các ngành khác nhau, ví dụ: Pháp lý, Giáo dục, Sản xuất, Du lịch & Khách sạn, Khai thác, vv Các Chuyên Gia Đảm Bảo CNTT của chúng tôi có tay nghề cao về công nghệ và các lĩnh vực xung quanh việc tuân thủ quy định và bảo mật thông tin.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một điểm đến cho Kiểm toán và bảo mật, bên cạnh đó thường xuyên đưa ra các đề xuất để giúp bạn bảo vệ tài sản dữ liệu của mình.

Chúng tôi thấy rằng, vai trò của chúng tôi không chỉ là kiểm toán viên CNTT và các chuyên gia bảo mật mà còn là đối tác chiến lược của bạn trong việc giúp bạn đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin & ngân sách cho sự phát triển tổ chức của bạn tại Việt Nam.

Do hoạt động tại các công ty hiện đại ngày càng được vi tính hóa, kiểm toán CNTT được sử dụng để đảm bảo các quy trình và kiểm soát liên quan đến thông tin hoạt động tốt. Về tổng quan, kiểm toán CNTT có thể được chia thành hai dạng: đánh giá kiểm soát chung – Kiểm Toán Tổng Quan và kiểm soát ứng dụng – Kiểm Toán Bảo Mật.

Nhưng, nếu bạn muốn cụ thể hơn, đây là năm loại Kiểm toán Tổng Quan được thực hiện:

Hệ thống & Ứng dụng: Tập trung vào các hệ thống và ứng dụng trong một tổ chức. Nó đảm bảo rằng chúng phù hợp, hiệu quả, hợp lệ, đáng tin cậy, kịp thời và an toàn trên tất cả các cấp độ hoạt động.
Cơ sở xử lý thông tin: Xác minh rằng quy trình đang hoạt động chính xác, kịp thời và đúng đắn, cho dù trong điều kiện bình thường hay gián đoạn.
Phát triển hệ thống: Kiểm tra các hệ thống đang được phát triển được tạo ra có tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức hay không.
Quản lý CNTT và Kiến trúc doanh nghiệp: Đảm bảo rằng quản lý CNTT được cấu trúc và xử lý một cách có kiểm soát và hiệu quả.
Máy khách / Máy chủ, Viễn thông, Mạng nội bộ và Extranet: làm rõ các kiểm soát viễn thông, như máy chủ và mạng, là cầu nối giữa máy khách và máy chủ.

Kiểm toán CNTT hỗ trợ các tổ chức trong việc đưa ra các quyết định bảo mật có mức độ. Mục tiêu của bước này là tạo ra một danh sách các rủi ro bảo mật thông tin có thể được ưu tiên theo mức độ rủi ro và được sử dụng để thông báo các quyết định ứng phó. Hiểu một rủi ro sẽ giúp ngăn chặn hành động tùy tiện. Toàn bộ quy trình được thiết kế để giúp các bộ phận CNTT tìm ra và đánh giá rủi ro phù hợp với các mục tiêu kinh doanh.

Xác định lỗ hổng tài sản
Thu thập thông tin về mối đe dọa và lỗ hổng
Xác định các mối đe dọa bên trong và bên ngoài
Xác định các tác động và khả năng kinh doanh tiềm năng
Xác định rủi ro
Xác định và ưu tiên các phản ứng rủi ro

Chúng tôi tin rằng với những thông tin cơ bản này, bạn có thể phân tích nhu cầu của mình trong Kiểm toán CNTT nói chung, nếu bạn cần bất kỳ tư vấn nào khác hoặc có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@it-management.vn hoặc Hotline: (+84) 1900 9450.

error: Content is protected !!