Dịch vụ Web – Hiện trạng trực tuyến

Tên miền

 

Tên miền

 • Xác định tên doanh nghiệp của bạn, chọn tên tốt nhất để thể hiện hoạt động của bạn và đưa lên trực tuyến.
 • Không quản lý ngoại trừ đăng ký
 • Liên kết bản ghi MX của bạn với trang web và hệ thống email

Quản lý & Đăng ký

 • Kiểm soát trên miền của bạn đảm bảo an toàn cho nó
 • Quản lý bản ghi MX của bạn từ trang web

Ngân sách

 • Phí hàng năm
 • Sở hữu tên miền của bạn từ 10 đến 15 đô la

Máy chủ email

 

Không có máy chủ vật lý trong văn phòng của bạn mà là Máy chủ email chuyên dụng của riêng bạn trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn máy chủ với sự quản lý và hỗ trợ đầy đủ.

Máy chủ email nâng cao

 • Nhu cầu mạnh mẽ trong tài khoản email
 • Chia sẻ cùng một IP công khai với máy chủ email khác

Máy chủ email chuyên dụng

 • Quản lý máy chủ email của bạn trực tuyến
 • Sở hữu công khai IP của bạn để giảm thư rác

Máy chủ email chuyên dụng Singapore

 • Định vị máy chủ email của bạn tại Singapore
 • Tốt cho khách hàng ở nước ngoài để có băng thông tốt hơn

Lưu trữ Web & Web

 

Cách dễ nhất để đặt trang web và email trực tuyến của bạn mà không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT là thuê một máy chủ lưu trữ. Chúng tôi có đủ địa điểm và băng thông cho tất cả những gì bạn cần.

Lưu trữ web của bạn

 • Đặt trang web của bạn trực tuyến mà không cần cơ sở hạ tầng trong mạng
 • Kích thước cơ sở dữ liệu sẽ cân bằng với băng thông và lưu trữ

Lưu trữ email của bạn

 • Nhu cầu nhỏ trong tài khoản email
 • Nhận email trực tuyến và truy cập mọi nơi

Lưu trữ Email & Web

 • Giữ thư và trang web của bạn ở cùng một nơi
 • Dễ quản lý và kiểm soát thư và trang web của bạn

Budget

 • Phí hằng năm

error: Content is protected !!