full-15yrs-logo-500x232-email-signature

Chúng tôi cung cấp và hỗ trợ CNTT về Máy chủ, Mạng và Người dùng cuối. Cung cấp phần cứng & phần mềm cho văn phòng hoặc nhà máy của bạn

 • ITM Project & Installation
 • ITM Project & Installation
 • ITM System Integrator
 • ITM Project & Installation
 • ITM IT Support Services
 • ITM IT Material Supply
 • ITM Maintenance Contract Services

Dịch vụ CNTT

Một pham vi lớn các dịch vụ…

Xem nhiều hơn

Giải pháp CNTT

Từ Cảm biến tới Doanh thu…

Xem nhiều hơn

Nhận xét

 • Chúng tôi đã chọn ITM vào năm 2017 để đưa việc quản lý CNTT của Công ty chúng tôi ra ngoài tại Việt Nam, do đó không còn sự bị động từ phía trụ sở chính của chúng tôi ở Châu Âu. Đây chắc chắn là một thành công nhờ vào tính chuyên nghiệp, tính phản hồi và tính sẵn có của đội ngũ ITM.

  Mr Florian DUMEAUX
  Mr Florian DUMEAUX Giám Đốc Điều Hành
 • Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng dịch vụ đa dạng và kiến thức kỹ thuật cao về CNTT của ITM cho tất cả các doanh nghiệp đang tìm kiếm một dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

  Mr Bovis Vivares
  Mr Bovis Vivares Tổng Giám Đốc - Công Ty Vivablast

Khách hàng của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

error: Content is protected !!