Về Chúng Tôi

Chúng tôi là ai?

Được thành lập tại HCM, Việt Nam, năm 2009, IT Management cung cấp chuyên nghiệp:

  • Dịch vụ IT trong việc bảo trì, cài đặt và mua bán
  • Máy tính bàn và máy tính xách tay
  • Máy chủ, mạng và hệ thống
  • Phần mềm
  • Các thiết bị linh kiện
  • Cùng với một hệ thống vận hành vững chắc và liên tục cập nhật những công nghệ mới nhất, chúng tôi đảm bảo chất lượng công việc được chứng minh trong 10 năm qua.
  • Những nhân viên đa quốc gia của chúng tôi hiểu sâu sắc về những thử thách của bạn để phù hợp với năng lực của chúng tôi với trường hợp của bạn và cung cấp giải pháp tối ưu hóa, đó chắc chắn phù hợp cho những gì bạn cần.
  • Năng xuất, sự hiệu quả và khả năng thích ứng là những giá trị mà xây dựng nên thành công của chúng tối và bây giờ nó cho phép chúng tôi tiếp tục phát triển hơn thế nữa.

 

Chúng tôi làm gì?

Hơn cả việc cung cấp thiết bị IT và hỗ trợ, chúng tôi cung cấp quản lý tất cả tài nguyên công nghệ của một công ty phù hợp với những gì khách hàng cần và ưu tiên.

Những tài nguyên có thể bao gồm với sự đầu tư hữu hình như phần cứng máy tính, phần mềm, dữ liệu, mạng và cơ sở trung tâm dữ liệu, cũng như nhân viên bảo trì chúng.

Bằng cách chịu toàn bộ trách nhiệm của việc hỗ trợ IT và tất cả mọi thứ tiềm ẩn liên quan trong một công ty, IT Management cho phép bạn thực sự tập trung vào việc kinh doanh hơn là những vấn đề về IT. Bằng cách này, bạn sẽ giảm được chi phí văn phòng, nhìn thấy hiệu xuất công việc của nhân viên bạn tăng lên và cấp độ thiết bị IT của bạn chạm tới những chiến lược kinh doanh của bạn.

 

Thành công trên thị trường quốc tế

Nhờ vào sự khắc khe và chuyên nghiệp, IT Management cho thấy sự phát triển theo cấp số nhân trong mười năm qua, và luôn luôn tìm kiếm những thử thách mới, hiện tại chúng tôi đã mở ra biên giới thị trường quốc tế và có mặt trên mười quốc gia.

error: Content is protected !!