Đề xuất Wifi của chúng tôi

Bạn có một văn phòng nhỏ, một nhà máy hoặc bạn cần một điểm nóng Wifi hoặc chuẩn bị một Wifi công cộng, chúng tôi có giải pháp cho tất cả các kích cỡ của phạm vi và tốc độ.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về nhu cầu và ngân sách của bạn.

 
Rukus Meraki Ubiquity Fortinet Asus

C

h

c

N

ă

n

g

Hiệu suất mạnh mẽ

Công nghệ lưới

Quản lý trung tâm bằng bộ điều khiển

Trong nhà & ngoài trời

Sản phẩm mạnh & nổi tiếng

Mạnh nhất trong lưới
Không cần bộ điều khiển để quản lý

Quản lý đám mây, Cập nhật miễn phí, Chức năng mới

Trong nhà & ngoài trời

Giải pháp Wifi quản lý giá rẻ

Hiệu suất tốt

Sản phẩm trong nhà & ngoài trời

Linh hoạt với bộ điều khiển

Kết hợp tốt với Tường lửa Fortinet

Tường lửa người dùng có thể trở thành Bộ điều khiển

Sản phẩm trong nhà & ngoài trời

Thiết kế cho văn phòng nhỏ

Không có bộ điều khiển

Không có ngoài trời

Tốt cho gia đình & văn phòng nhỏ

Không có chính sách & quản lý trong AP

Đối Tượng Nhiều trang web với quản lý trung tâm

Yêu cầu cấp độ CNTT trung bình

Doanh nghiệp trung bình có trang web

Yêu cầu cấp độ CNTT trung bình

Trang web duy nhất yêu cầu bảo mật cao

Quản trị viên CNTT có kinh nghiệm

Gia đình & Doanh nghiệp nhỏ

Yêu cầu CNTT cấp độ thấp

BRAND

error: Content is protected !!