Máy chủ – Ứng dụng – Chia sẻ Tệp và Ảo

NAS máy chủ

 

Không có yêu cầu về điểm kỹ thuật cao, cách tốt nhất và dễ nhất để chia sẻ dữ liệu của bạn và đưa bộ nhớ của bạn lên mạng.

Hệ thống

 • Quản lý đơn giản trên trang Web
 • Cấp quyền cơ bản cho việc chia sẻ của bạn
 • Truyền phát trực tiếp kênh giải trí của bạn

Lưu trữ

 • Từ bộ nhớ nhỏ sang trung bình
 • Lưu trữ dựa vào đời máy và dung lượng dữ liệu
 • Mở rộng bộ nhớ của bạn với 1 số lựa chọn

Ngân sách

 • Chi phí thấp cho lưu trữ cơ bản và kiểm soát kỹ thuật
 • Không yêu cầu phí bảo trì
 • Bắt đầu cấp bật đầu tiên với NAS 300 Đôla

Máy chủ tệp và máy chủ ứng dụng

Chính sách cao về quyền truy cập dữ liệu hoặc yêu cầu trong việc lưu trữ ứng dụng, máy chủ vật lý là một lựa chọn tốt cho doanh nghiệp liên quan đến nhu cầu của bạn.

Hệ thống

 • Yêu cầu quản trị hệ thống cao
 • Quyền dữ liệu sâu có thể được áp dụng
 • Giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng

Lưu trữ

 • Lưu trữ gần như không giới hạn
 • Đi với máy chủ ảo hóa của bạn
 • Cài đặt ứng dụng được hỗ trợ

Ngân sách

 • Lưu trữ linh hoạt với giá linh hoạt
 • Phụ thuộc vào ứng dụng nào bạn sẽ sử dụng trên
 • Máy chủ tệp đầu tiên với giá $ 1500

Đám mây & ảo hóa

 

Không đầu tư, dữ liệu trực tuyến, phí quản lý hạn chế là một trong những lợi thế của Cloud Solutions.

Hệ thống

 • Dịch vụ cho thuê
 • Nằm ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Không cần đầu tư vào Cơ sở hạ tầng.

Lưu trữ

 • Dung lượng không giới hạn
 • Đi với máy chủ ảo hóa của bạn
 • Ứng dụng cũng có thể được áp dụng

Ngân sách

 • Lưu trữ linh hoạt với giá linh hoạt
 • Phụ thuộc vào ứng dụng bạn sẽ sử dụng trên
 • Bắt đầu VPS của bạn với 300 đô la cho vị trí Việt Nam
error: Content is protected !!