Hệ thống điện thoại và VOIP

Hệ thống điện thoại

 

Luôn kết nối với những người bạn yêu thích hoặc đối tác kinh doanh bằng việc sử dụng sản phẩm đáng tin cậy với giá thành hợp lý. Hệ thống điện thoại là một phụ kiện chắc chắn cho dù bạn sử dụng cho gia đình hay sử dụng chuyên nghiệp.

Sự đơn giản

 • Dễ dàng trong việc xây dựng hệ thống điện thoại của riêng bạn.
 • Các chức năng cơ bản với cấu hình dễ dàng.
 • Sự quản lý
 • Cài đặt bằng phần mềm quản lý
 • Lập trình.

Ngân sách

 • Khoản chi phí đầu tư thấp.
 • Chi phí rẻ cho phụ kiện và phần thay thế

VOIP

 

Luôn kết nối với những người bạn yêu thích hoặc đối tác kinh doanh bằng việc sử dụng sản phẩm đáng tin cậy với giá thành hợp lý. Hệ thống điện thoại là một phụ kiện chắc chắn cho dù bạn sử dụng cho gia đình hay sử dụng chuyên nghiệp.

Quản lý dễ dàng

 • Quản lý trang web.
 • Gán số nội bộ của bạn theo cách tự động. Cắm và gọi.
 • Khả năng mở rộng.
 • Dễ dàng trong việc kết nối giữa các chi nhánh.
 • Bắt đầu cho chi nhánh đầu tiên và mở rộng nó cho cả nhóm.

Ngân sách

 • Chi phí linh hoạt dựa theo nhu cầu của bạn.
 • Có thể bắt đầu từ chi nhánh nhỏ của bạn với chi phí 500$

error: Content is protected !!