Lazada chuyên về Thương mại điện tử. Họ cần một chất lượng cao hơn của thiết bị và cài đặt CNTT chuyên nghiệp trong văn phòng của họ.

ITM cung cấp tư vấn cho thách thức CNTT của họ. Chúng tôi đã cài đặt ba phòng họp được trang bị đầy đủ bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để thuận tiện tối ưu.

Với hơn 80 người dùng, Lazada cần một phòng máy chủ với sự bảo vệ đầy đủ để đảm bảo hệ thống điện ổn định. Chúng tôi cũng đã cung cấp Kiểm soát truy cập & Giải pháp Wi-Fi Ruckus cho tất cả người dùng

Tư vấn

  • Phòng cháy chữa cháy – Tham khảo trang của chúng tôi Phòng cháy chữa cháy cho Phòng máy chủ để biết thêm về các giải pháp của chúng tôi.
  • Phân tích nhu cầu CNTT
  • Camera

Lắp đặt

  • Rack
  • 3 Phòng Họp
  • Kiểm soát truy cập

Nguồn

  • Thiết bị phòng máy chủ
  • TV, video chuyên nghiệp
Recent work 3
ITM Recent Work Lazada
Recent-work-4
error: Content is protected !!