Sao lưu trạng thái hệ thống Windows / Active Directory

tới Cục bộ, FTP / SFTP và Đám mây công cộng

Tại sao sử dụng Sao lưu trạng thái hệ thống của Ahsay

Để tránh sự cố hệ thống, khởi động không thành công hoặc Dịch vụ Active Directory bị hỏng sau khi cập nhật, bạn có thể thường xuyên thực hiện sao lưu Trạng thái Hệ thống Windows cho Máy chủ Windows AD của mình bằng tác nhân sao lưu ứng dụng khách của Ahsay. Bản sao lưu Trạng thái Hệ thống bao gồm ít nhất dữ liệu sau, cộng với dữ liệu bổ sung, tùy thuộc vào vai trò máy chủ được cài đặt:

  • Cơ quan đăng ký
  • Cơ sở dữ liệu đăng ký lớp học COM +
  • Tệp khởi động
  • Cơ sở dữ liệu dịch vụ chứng chỉ Active Directory (AD CS)
  • Cơ sở dữ liệu Active Directory (Ntds.dit)
  • Thư mục SYSVOL
  • Thông tin dịch vụ cụm
  • Thư mục trực tuyến của Microsoft Internet Information Services (IIS)
  • Tệp hệ thống trong Bảo vệ tài nguyên Windows

Sao lưu đến nhiều điểm đến

Hình ảnh kim loại trần có thể được sao lưu vào nhiều điểm đến cục bộ, chia sẻ mạng, máy chủ FTP / SFTP và đám mây công cộng.

Lập lịch trình

Sao lưu hệ thống Windows có thể được lên lịch chạy bất cứ lúc nào hoặc định kỳ

Lưu giữ / Phiên bản

Các phiên bản cũ hơn của Windows Sao lưu hệ thống có thể được giữ trong các điểm đến sao lưu miễn là bạn muốn thông qua cài đặt chính sách lưu giữ.

Phục hồi từng thời điểm

Dữ liệu Office 365 có thể được khôi phục từ bất kỳ thời điểm nào mà bản sao lưu được thực hiện. Nhiều phiên bản của một mục có thể được khôi phục thông qua một thao tác khôi phục duy nhất.

Triển khai dễ dàng

Chỉ cần cài đặt AhsayOBM trên máy Windows mà bạn định sao lưu. Sau khi cấu hình phù hợp, toàn bộ hệ thống Windows sẽ được sao lưu vào máy chủ sao lưu AhsayCBS tương ứng theo lịch trình sao lưu đã xác định..

Cách Hoạt Động

Social hosted video URL is empty.

Source: Ahsay

Giá cả cạnh tranh

Chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh và linh hoạt nhất để đáp ứng nhu cầu sao lưu của bạn. Cloud to cloud / local add-on module được tích hợp với AhsayOBM và AhsayACB mà không tính thêm phí.
Nếu bạn muốn bán phần mềm của chúng tôi, vui lòng liên hệ để có các lựa chọn.

Hỗ Trợ

Dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo giờ Hà Nội (GMT + 7). Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo “Hotline”, “Email” và “Form”

error: Content is protected !!