Giá theo năm đơn giản

Giá Hằng Năm (US$)

Sao Lưu Máy Chủ (AhsayOBM)

Bao gồm:

 • Tệp và thư mục
 • Cơ sở dữ liệu MS Exchange
 • Cơ sở dữ liệu MS SQL
 • Cơ sở dữ liệu MySQL
 • Hệ thống Windows
 • Trạng thái hệ thống Windows

 48$

Mỗi thiết bị

 

Bổ sung Office 365
Exchange (Outlook), SharePoint, OneDrive

6$
Mỗi người dùng O365

Bổ sung Exchange Mailbox 
Sao lưu hộp thư cá nhân cho MS Exchange Server

6$
Mỗi hộp Mail

Bổ sung NAS 
QNAP / Sao lưu Synology

12$
Mỗi Tài khoản OBM

Bổ sung VM 
Mware / Hyper-V VM Khách

12$
Mỗi VM

Bổ sung Phục hồi mịn
Khôi phục các tệp và thư mục chi tiết từ bản sao lưu

$1.2
Mỗi gói sao lưu

Sao Lưu Máy Trạm (AhsayACB)

Bao Gồm:

 • Tệp và thư mục
 • Hệ thống Windows
18$
Mỗi thiết bị

Thêm Office 365 
Exchange (Outlook), SharePoint, OneDrive

6$
Mỗi người dùng O365

Quản Lý Trung Tâm (AhsayCBS)

 • Thuê nhiều kiểu
 • Bảng điều khiển
 • Sao lưu / Khôi phục Nhật ký
 • Báo cáo qua Email
 • Quản lý người bán lại
 • API
60$
Mỗi thiết lập

Thay thế

   • Tới máy chủ AhsayCBS trên đám mây hoặc ở chế độ chờ
   • Sao chép dữ liệu và hồ sơ sao lưu của người dùng
   • Sao chép cài đặt máy chủ sao lưu
   • Gần với sao chép thời gian thực
3$
Mỗi thiết bị

Chuyển hướng

   • Chuyển hướng người dùng đến các máy chủ sao lưu AhsayCBS khác nhau
1.2$
Mỗi thiết bị

Hệ điều hành Công cụ sao lưu (AhsayCBS)

 • Được tối ưu hóa để chạy ứng dụng AhsayCBS
12$
Mỗi thiết lập

Lưu trữ

 • Bộ nhớ cục bộ của AhsayCBS
 • Azure
 • Amazon S3
 • Tương thích AWS
 • Backblaze B2
 • Google Cloud
 • Wasabi
0$
Mang theo bộ nhớ của riêng bạn

Đổi thương hiệu cho CBS, OBM, ACB (tùy chọn)

 • Đổi thương hiệu và tùy chỉnh phần mềm CBS, OBM, ACB
 • Xây dựng trình cài đặt phần mềm máy khách và máy chủ được đổi thương hiệu
500$
Miễn phí 1 lần

Đổi thương hiệu cho ứng dụng Di động Ahsay (tùy chọn)

Thiết lập ban đầu

   • Một thương hiệu và ứng dụng cho Apple và Google
300$
Miễn phí 1 lần

Phí xây dựng thương hiệu bổ sung (mỗi thương hiệu)

100$
Phí một lần cho mỗi nhãn hiệu bổ sung

Gói tin nhắn SMS

   • Mỗi 500 tin nhắn ( 0,2$ / tin nhắn)
100$

0,2$ / tin nhắn

Bảo trì thương hiệu hàng quý

Bao gồm các bản sửa lỗi và bản phát hành mới hơn theo phiên bản chính thức của Ahsay

150$

Mỗi Quý

Ví dụ: Đổi thương hiệu cho Ứng dụng di động Ahsay: Phí ban đầu cho 1 Thương hiệu = 300 đô la (thiết lập) + 100 đô la (SMS) + 150 đô la (phí hàng tháng quý 1) = 550 đô la

Vui lòng để lại liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

error: Content is protected !!