Giải pháp sao lưu Synology

tới Cục bộ, FTP / SFTP và Đám mây công cộng

Tại sao sử dụng Sao lưu Synology của Ahsay

Phần mềm sao lưu ứng dụng khách chuyên dụng của Ahsay cho các thiết bị NAS Synology cho phép bạn thiết lập sao lưu theo lịch trình tự động thành lưu trữ tại chỗ, trung tâm dữ liệu và / hoặc lưu trữ đám mây. Tất cả các công việc sao lưu có thể được giám sát thông qua một ô kính duy nhất từ bảng điều khiển web.

Cài đặt trực tiếp trên Synology DSM

Tác nhân sao lưu phía máy khách (AhsayOBM) của giải pháp sao lưu NAS Ahsay Synology được cài đặt trực tiếp trên Synology DSM để bạn không phải gắn NAS làm mạng chia sẻ để làm cho dữ liệu có thể truy cập theo yêu cầu của phần mềm sao lưu khác.

Sao lưu đa điểm đến

Dữ liệu trong thiết bị NAS Synology có thể được sao lưu tới nhiều điểm đến bao gồm chia sẻ mạng tại chỗ, máy chủ FTP / SFTP và lưu trữ đám mây công cộng một cách tuần tự hoặc đồng thời để giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu.

Sao lưu gia tăng mức khối

Với công nghệ tăng tốc tốc độ In-File Delta của chúng tôi, chỉ các khối đã thay đổi trong một tệp được sao lưu mỗi lần. Trong quá trình khôi phục, các khối này sẽ được kết hợp với các bản sao lưu trước đó để tổng hợp một bản sao lưu đầy đủ mới nhằm khôi phục nhanh chóng.

Khôi phục thời gian

Giải pháp của chúng tôi cho phép người dùng NAS Synology của bạn khôi phục tệp từ bất kỳ thời điểm nào mà tệp đã được sao lưu. Người dùng thậm chí có thể khôi phục nhiều phiên bản của một tệp thông qua một thao tác khôi phục duy nhất nếu cần

Lưu giữ / Phiên bản

Dữ liệu bị xóa khỏi NAS Synology hoặc các phiên bản cũ hơn của tệp có thể được giữ trong các đích sao lưu miễn là bạn muốn thông qua cài đặt chính sách lưu giữ.

Mã hóa không thể mở khóa

Để sao lưu dữ liệu lên đám mây, bảo mật dữ liệu có thể được đảm bảo bằng cách bật mã hóa ngẫu nhiên thực sự 256 bit để tác nhân sao lưu AhsayOBM sẽ mã hóa dữ liệu sao lưu cục bộ trên NAS Synology bằng khóa mã hóa ngẫu nhiên thực sự 256 bit không thể thực hiện được bị tấn công thậm chí bằng cách tấn công vũ phu với siêu máy tính.

Cách làm việc

Social hosted video URL is empty.

Triển khai dễ dàng

Việc triển khai cho giải pháp sao lưu NAS của Ahsay Synology rất dễ dàng và linh hoạt. Đối với phía máy chủ, bạn có thể triển khai phần mềm quản lý tập trung AhsayCBS 1). trên trang web của khách hàng của bạn, 2). trong trung tâm dữ liệu của bạn, hoặc 3). trên nền tảng đám mây công cộng như Microsoft Azure hoặc Amazon EC2. Về phía máy khách, cài đặt tác nhân sao lưu ứng dụng khách AhsayOBM (với Mô-đun sao lưu NAS Synology được bật) vào thiết bị NAS Synology. sau đó sao lưu sẽ được chạy tự động theo lịch trình xác định của bạn. Ahsay hỗ trợ việc sử dụng lưu trữ đám mây công cộng và riêng tư (ví dụ: Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, OneDrive, Google Drive, Dropbox, FTP / SFTP, v.v. để lưu trữ dữ liệu sao lưu.

Tính năng Trao quyền cho các MSP

Quản lý web trung tâm

Bảng điều khiển web tập trung AhsayCBS của chúng tôi cung cấp cho các MSP các công cụ khác nhau để giám sát tất cả các hoạt động sao lưu và khôi phục của người dùng. Các vấn đề có thể được xác định dễ dàng thông qua trang tổng quan để có thể thực hiện các hành động khắc phục cho phù hợp.

Đổi thương hiệu và tùy chỉnh

Toàn bộ giải pháp sao lưu Ahsay hoàn toàn có thể đổi thương hiệu cho các MSP. Tất cả hình ảnh logo, từ ngữ, URL máy chủ sao lưu, chứng chỉ đều có thể tùy chỉnh. MSP có thể xây dựng các trình cài đặt CBS, OBM và ACB có thương hiệu thông qua bảng điều khiển web AhsayCBS một cách dễ dàng.

Thuê nhiều kiểu

Thiết kế nhiều người thuê nhà của Ahsay cho phép một MSP tạo và quản lý những người thuê nhà biệt lập khác nhau trong một bản sao duy nhất của sản phẩm. Chúng tôi coi mỗi người thuê là một Nhóm người dùng có thể đại diện cho một đơn vị kinh doanh, văn phòng chi nhánh, bộ phận, khách hàng và bất kỳ tổ chức nào khác. Mỗi người thuê có thể có bộ Chính sách riêng điều chỉnh các cài đặt được chỉ định dành riêng cho người thuê đó.

Tài khoản dùng thử miễn phí không giới hạn

Bạn có thể tạo tài khoản dùng thử AhsayOBM / AhsayACB miễn phí không giới hạn cho khách hàng tiềm năng để thử tất cả các tính năng và hiệu suất của dịch vụ sao lưu được quản lý của bạn mà không cần sử dụng bất kỳ giấy phép trả phí nào.

Quản lý người bán lại

Một MSP có thể tuyển dụng nhiều người bán lại để giúp bán dịch vụ sao lưu được quản lý của MSP. Mỗi người bán lại có thể sử dụng thương hiệu và miền riêng của mình để bán dịch vụ sao lưu, trong khi dữ liệu sao lưu được lưu trữ trong cơ sở lưu trữ hàng đầu của MSP. Tất cả những thứ này có thể được định cấu hình trong bảng điều khiển web AhsayCBS.

Nhân rộng

AhsayCBS chính có thể thực hiện sao chép gần với thời gian thực cho tất cả dữ liệu sao lưu của người dùng và cũng như cài đặt máy chủ của nó sang một máy dự phòng khác. Máy chủ nhân rộng có thể có cài đặt lưu giữ riêng để bảo vệ dữ liệu sao lưu bổ sung. Ngoài ra, khi AhsayCBS chính gặp sự cố, quản trị viên có thể nhanh chóng chuyển đổi máy chủ nhân bản thành máy chủ dự phòng để giảm thiểu thời gian chết.

API

Với API AhsayCBS, bạn có thể trích xuất dữ liệu sử dụng để tạo hệ thống sử dụng và thanh toán của riêng mình hoặc tích hợp dữ liệu của Ahsay vào hệ thống quản lý hiện có của bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Dấu vết kiểm tra

Quá trình kiểm tra trong bảng điều khiển quản lý AhsayCBS cung cấp cho quản trị viên một bản ghi rõ ràng theo thứ tự thời gian về các hoạt động đã xảy ra trên máy chủ dự phòng cho mục đích khắc phục sự cố.

Source: Ahsay

Giá cả cạnh tranh

Chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh và linh hoạt nhất để đáp ứng nhu cầu sao lưu của bạn. Cloud to cloud / local add-on module được tích hợp với AhsayOBM và AhsayACB mà không tính thêm phí.
Nếu bạn muốn bán phần mềm của chúng tôi, vui lòng liên hệ để có các lựa chọn.

Hỗ Trợ

Dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo giờ Hà Nội (GMT + 7). Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo “Hotline”, “Email” và “Form”.

Please leave your contact here, we will response you soon

error: Content is protected !!