Chi Tiết Bảo Hành

Các sản phẩm ITM được bảo hành với tem bảo hành cố định trên sản phẩm.

1  Điều kiện bảo hành

1.1 Bảo hành miễn phí cho sản phẩm với những điều kiện sau:

  • Lỗi của nhà sản xuất
  • Trong thời gian bảo hành
  • Khách hàng còn giữ hóa đơn
  • Tem bảo hành là tem mới, không bị rách, xóa, sửa chữa.

1.2  Trường hợp không bảo hành

  • Nếu bạn vi phạm một trong các điều kiện bảo hành trong Phần 1.
  • Số serial, model không đúng với thông tin của nhà sản xuất trong Phiếu bảo hành
  • Sản phẩm đã được sửa chữa ở các trung tâm dịch vụ mà không phải là nơi được ủy quyền của Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm hư hỏng do lỗi của khách hàng và không thuộc thẩm quyền của Nhà sản xuất.

2 Thời hạn bảo hành

  • Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua hoặc ngày được chỉ định trên tem bảo hành.

3 Trung tâm bảo hành

  • Thông tin của Trung tâm bảo hành sẽ được ghi vào tem Bảo hành. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
error: Content is protected !!