Cách thức trả hàng

Để trả lại hàng hóa, vui lòng kiểm tra chính sách trả hàng của ITM

I   Cách thức trả hàng

Với ITM Computercare, bạn có hai khả năng trả lại hàng hóa: gửi lại bằng dịch vụ bưu chính đến cửa hàng ITM hoặc tự mang đến.

1  Dịch vụ bưu chính

Để gửi lại mặt hàng của bạn, điền, in và thêm yêu cầu của bạn (your packet) vào giấy trả hàng. Sau đó, gửi lại cho chúng tôi mặt hàng đó *.

* Xin lưu ý rằng chi phí vận chuyển để trả lại hàng do khách hàng chịu phí.

2  Mang trở lại cửa hàng

Bạn có thể trả lại hàng của mình bằng cách mang nó đến cửa hàng ITM cùng với biên nhận của bạn *. Chúng tôi sẽ xử lý để nhận nó nếu phù hợp với điều khoản trả hàng của ITM.

* Biên nhận được gửi cho bạn qua email ngay sau khi hoàn tất quy trình đặt hàng

II   Chính sách hoàn trả ITM

Khi bạn trả lại hàng và ITM Computercare đã kiểm tra xem các điều kiện trả hàng có còn hiệu lực *, bạn có thể hưởng lợi từ chính sách hoàn trả của chúng tôi:

  • ITM thay thế thiết bị của bạn
  • Nếu không thể hoàn trả, ITM cung cấp cho bạn khoản tín dụng trên giá trị của nó (credit on its shop.)

* Vui lòng xem các điều kiện hoàn trả bên dưới

1 Thay thế

Nếu mặt hàng của bạn không phù hợp với cam kết của chúng tôi, ITM cam kết thay thế nó bằng một điều kiện mới trong thời gian trễ cần thiết *.

* Xin lưu ý rằng sự chậm trễ giao hàng phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho của chúng tôi. Trong trường hợp trả lại và thay thế, phí giao hàng được tính cho ITM.

1.2 Tín dụng

Nếu vì một số lý do, chúng tôi không thể thay thế mặt hàng của bạn, ITM cung cấp cho bạn khoản tín dụng có giá trị tương đương với mặt hàng của bạn * mà bạn có thể sử dụng trên các sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi. Tín dụng có giá trị trong một tháng. Thời hạn hiệu lực bắt đầu từ ngày bạn nhận được tín dụng.

* Đối với các mặt hàng đã được mua,  số tín dụng sẽ là số tiền chính xác được trả, và không phải là giá trị ban đầu của nó. Tín dụng chỉ có thể sử dụng trên các sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi. Bạn không có thể sử dụng tín dụng của bạn trên trang web ITM. Tín dụng chỉ có thể được dùng cho một lựa chọn được thực hiện bởi nhân viên ITM

III  Điều kiện hoàn trả

ITM Management đảm bảo rằng tất cả sản phẩm được mua là sản phẩm mới và chính hãng. Các sản phẩm mà bạn nhận không được hỏng, hoạt động tốt và phù hợp với mô tả trên website ITM- computercare.vn

Trong trường hợp, sản phẩm bạn nhận không đúng với cam kết của chúng tôi, bạn có 7 ngày để trả lại. Tính từ ngày bạn nhận sản phẩm đến ngày bạn mang nó trở lại ITM shop.

Xin lưu ý rằng một vài sản phẩm theo chính sách hoàn trả của một số thương hiệu/ nhà cung cấp/ danh mục nhất định. Xem bảng bên dưới về thời gian bảo hành khác nhau.

Danh mục sản phẩm 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 2 Năm
Máy tính bàn, máy tính cá nhân (Asus, Dell…)
TV & LCD (Dell,
LG,…)
Mainboard
CPU
RAM
Card đồ họa
Bàn Phím – Chuột
Ổ cứng HDD gắn trong
Ổ cứng HDD gắn ngoài
Thiết bị đa phương tiện
Phụ kiện
Máy ảnh và thiết bị báo động
Thiết bị điện và Bộ lưu điện
Máy in
Điện thoại tai nhà, ổng đài.
Wifi & Router
Thiết bị lưu trữ
Thiết bị của Apple

1 Yêu cầu hoàn trả hợp lệ

  • Sản phẩm phải được trả lại kèm theo biểu mẫu Hoàn Trả nếu gửi qua được bưu điện hoặc hóa đơn nếu mang đến cửa hàng.
  • Sản phẩm phải không có dấu hiệu của việc sử dụng hoặc sửa chữa, đầy đủ hộp, phụ kiện, tem/ hoặc tem bảo hành và quà tặng miễn phí kèm theo (nếu có)
  • Trì hoãn việc hoàn trả không quá 7 ngày kể từ ngày giao hàng. Tính ngược từ ngày bạn nhận được hàng đến ngày bạn hoàn trả cho chúng tôi.
  • Sản phẩm không thuộc chính sách hoàn trả và hoàn tiền của các thương hiệu/ nhà cung cấp cụ thể hoặc danh mục nhất định.
  • Lý do hoàn trả phải hợp lệ và đáp ứng các điều kiện và điều khoản (kiểm tra bên dưới)

X : Không yêu cầu | : Yêu cầu

Lý do hoàn trả Điều kiện chấp nhận hoàn trả
Điều kiện mới Đầy đủ (quà tặng miễn phí, phụ kiện, hộp ban đầu) Không hư hại Thẻ và nhãn đi kèm
Bị hư hỏng X X
Bị kiếm khuyến X
Không như quảng cáo
Giao hàng sai
Giao hàng thiếu X

Xin lưu ý rằng thay đổi nhu cầu không phải là lý do hợp lệ

error: Content is protected !!