I   Phương thức thanh toán

 • Đối với công ty IT Computer Care bạn sẽ có 2 phương thức thanh toán : Thanh toán khi nhận hàng ,thẻ tín dụng /ghi nợ* , Paypal hoặc 123pay?*Thanh toán bằng thẻ tín dụng chỉ có thể sự dụng với phương thức thanh toán trực tuyến hoặc giao hàng

II  Hướng dẫn phương thức thanh toán

1  Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

1.1  Giao hàng tận nhà:
 • Thanh toán khi nhận hàng đối với giao hàng tận nhà* chỉ áp dụng với đơn hàng có giá trị thấp hơn 6,000,000 VND và nếu việc giao hàng có thể thực hiện được bởi người giao hàng**.
 • Thanh toán khi nhận hàng cho giao hàng tận nhà chỉ có khả năng thanh toán với tiền mặt

*Để biết thêm về Giao hàng tận nhà, vui lòng kiểm tra phần Vận chuyển và Giao hàng của chúng tôi, 1. Giao hàng tận nhà.

**Để biết đơn hàng của bạn có thể được thực hiện bởi người giao hay không ,vui lòng kiểm tra phần giao và nhận của chúng tôi ,2 .Giao hàng tận nhà , 2.2. Vận chuyển.

 • Nếu giá trị đơn hàng của bạn bẳng hoặc vượt quá 6tr và/ hoặc không thể được thực hiện bởi người giao hàng, hãy chọn phương thức thanh toán trực tuyến trong điều kiện chi trảv và/ hoặc Giao hàng tại cửa hàng cho phần giao hàng.
 • Khi đặt hàng , chọn “ Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng “ trong phần lựa chọn phương thức thanh toán . Bạn sẽ chi trả tiền mặt khi đã nhận được hàng tại nhà.
1.2 Giao hàng đến cửa hàng:
 • Đối với giao hàng đến cửa hàng , lựa chọn “Thanh toán khi giao hàng” là khoản thanh toán được chấp nhận bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
 • Khi đặt hàng , chọn “ Thanh toán khi nhận hàng “trong phần lựa chọn phương thức thanh toán . ITM sẽ thông báo cho bạn thông qua email , tin nhắn hoặc điện thoại cho bạn để bạn biết khoảng thời gian đơn hàng của bạn sẽ tới cửa hàng của ITM. Khi đến cửa hàng chúng tôi, hãy đưa biên lai mà bạn đã nhận được trước đó thông qua email, thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng và nhận đơn hàng của bạn .

2  Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Bạn có 2 phương thức khác nhau để chi trả bằng thẻ tín dụng:

 • Thanh toán trực tuyến
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng sau khi nhân hàng của bạn tạo shop chúng tôi*

*Để hiểu rõ hơn về thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với giao hàng tại cửa hàng , hãy đọc phần thanh toán khi nhận hàng / giao hàng tại cửa hàng

2.1  Thanh toán trực tuyến với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
 • Khi đặt hàng , chọn “ Thẻ tín dụng hoặc ghi nợ “ trong phần phương thức thanh toán . Bạn đều sẽ nhận được một email xác nhận đơn hàng nếu giao dịch của bạn thành công hay không . ITM cũng sẽ gọi cho bạn để trao đổi thông tin.
 • Sau đó, ITM sẽ xử lý đơn hàng của bạn . Bạn sẽ nhận được nó tại nhà hoặc tại cửa hàng của chúng tôi , liên quan đến phương thức giao hàng bạn đã chọn.

3  PayPal và 123Pay (Đang xử lý)

Để thanh toán trực tuyến an toàn và đáng tin cậy, chúng tôi khuyên bạn dùng 123Pay và để biết thêm thông tin về các phương pháp này, vui lòng truy cập trang web dưới đây:

Khi đặt hàng, chọn “123Pay” hoặc “PayPal” trong phần Phương thức thanh toán.

Bạn nhận được một email để thông báo cho bạn nếu giao dịch của bạn thành công hay không. ITM cũng có thể gọi cho bạn để truyền đạt thông tin này.

Sau đó, ITM xử lý để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Bạn sẽ nhận được nó tại nhà hoặc thu thập nó trong cửa hàng của chúng tôi, liên quan đến phương thức giao hàng bạn đã chọn.

error: Content is protected !!