OFFICE 365 A3 bao gồm mọi tính năng có trong A1. Đặc biệt, các ứng dụng Office có thể sử dụng trên cả máy tính và web, ngoài ra còn có thêm công cụ bảo mật và quản lý bổ sung.

CÁC ỨNG DỤNG OFFICE

World

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

Publisher

(Chỉ PC )

Access

(Chỉ PC)

 

DỊCH VỤ

Exchange

OneDrive

SharePoint

Microsoft Teams

Microsoft Stream

Yammer

School Data Sync

Power Apps

Flow

Forms

 

Sway

Booking

Nguồn: Microsoft

error: Content is protected !!