1. So sánh các gói A3, A5 và ProPlus

Tiêu chí Office 365 Giáo dục A3 Office 365 Giáo dục A5 Office 365 ProPlus
Số lượng người dùng tối đa Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Ứng dụng Office tích hợp Outlook

Word

Excel
PowerPoint
OneNote
Access (chỉ dành cho PC)
Publisher (chỉ dành cho PC)

Outlook

Word

Excel
PowerPoint
OneNote
Access (chỉ dành cho PC)
Publisher (chỉ dành cho PC)

Outlook

Word

Excel
PowerPoint
OneNote
Access (chỉ dành cho PC)

Publisher (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ tích hợp Exchange
One Drive
SharePoint
Skype cho Doanh nghiệp
teams
Sway
Froms
Stream
Flow
Power Apps
school Data Sync
Booking
Yammer
Exchange
One Drive
SharePoint
Skype cho Doanh nghiệp
teams
Sway
Froms
Stream
Flow
Power Apps
school Data Sync
Booking
Yammer
OneDrive
Dung lượng lưu trữ email Không giới hạn với khả năng lưu trữ tại chỗ Không giới hạn với khả năng lưu trữ tại chỗ Không tích hợp
OneDrive 1TB
Gói Chuyển đối Trực tuyến 1
Cài đặt Office Trên tối đa 5
PCs/Macs + 5
máy tính bảng + 5
điện thoại thông minh
Trên tối đa 5
PCs/Macs + 5
máy tính bảng + 5
điện thoại thông minh
Trên tối đa 5
PCs/Macs + 5
máy tính bảng + 5
điện thoại thông minh
Tổ chức cuộc họp hội nghị HD video 10,000 người 10,000 người
Bảo vệ hộp thư của bạn khỏi tất cả các liên kết và tệp đính kèm độc hại với tính năng Chống mối đe dọa cao cấp của Chuyển đổi Trực tuyến X
Đánh giá rủi ro và nghiên cứu chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm ẩn đối với Bảo mật Ứng dụng Đám mây Office 365 X X
Phân loại tự động, Đầu vào thông minh và nhiều tính năng khác với phần mềm Quản trị Dữ liệu Nâng cao X
Tạo, nhận và chuyển đổi các cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Hệ thống Us Phone

2. So sánh các gói A1, A3, A5

So sánh Văn phòng Học sinh Văn phòng Học sinh Văn phòng Học sinh
Office 365 Giáo dục Office 365 A1 Office 365 A3 Office 365 A5
Cam kết Không Không Hàng năm Hàng năm Hàng năm Hàng năm
Tóm lược Phiên bản Office trực tuyến hoàn toàn miễn phí với email, hội nghị video, trung tâm tùy chỉnh để làm việc nhóm trong lớp với Microsoft Teams, các công cụ tuân thủ và bảo vệ thông tin. Phiên bản Office trực tuyến hoàn toàn miễn phí với email, hội nghị video, trung tâm tùy chỉnh để làm việc nhóm trong lớp với Microsoft Teams, các công cụ tuân thủ và bảo vệ thông tin. Tất cả các tính năng trong gói A1 cộng với khả năng truy cập hoàn toàn vào các ứng dụng Office trên máy tính và các công cụ quản lý và bảo mật. Tất cả các tính năng trong gói A1 cộng với khả năng truy cập hoàn toàn vào các ứng dụng Office trên máy tính và các công cụ quản lý và bảo mật. Tất cả các tính năng trong gói A3 cộng với hệ thống phân tích, tuân thủ nâng cao và quản lý bảo mật thông minh tốt nhất của Microsoft. Tất cả các tính năng trong gói A3 cộng với hệ thống phân tích, tuân thủ nâng cao và quản lý bảo mật thông minh tốt nhất của Microsoft.
Ứng dụng Office Outlook

Work

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

Work

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

Work

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher (chỉ dành cho PC)

Access (chỉ dành cho PC)

Outlook

Work

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher (chỉ dành cho PC)

Access (chỉ dành cho PC)

Outlook

Work

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher (chỉ dành cho PC)

Access (chỉ dành cho PC)

Outlook

Work

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher (chỉ dành cho PC)

Access (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Sway

Forms

Stream

Flow

PowerApps

School Data Sync

Yammer

Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Sway

Forms

Stream

Flow

PowerApps

School Data Sync

Yammer

Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Sway

Forms

Stream

Flow

PowerApps

School Data Sync

Bookings

Yammer

Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Sway

Forms

Stream

Flow

PowerApps

School Data Sync

Bookings

Yammer

Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Sway

Forms

Stream

Flow

PowerApps

School Data Sync

Bookings

Yammer

Power BI

Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Sway

Forms

Stream

Flow

PowerApps

School Data Sync

Bookings

Yammer

Power BI

Phiên bản Web Word PowerPoint

Excel

OneNote Outlook

Word

PowerPoint

Excel

OneNote Outlook

Word

PowerPoint

Excel

OneNote Outlook

Word

PowerPoint

Excel

OneNote Outlook

Word

PowerPoint

Excel

OneNote Outlook

Word

PowerPoint

Excel

OneNote Outlook

Phiên bản máy tính OneNote OneNote Office trên tối đa 5 PCs hoặc Macs cho mỗi người dùng Office trên tối đa 5 PCs hoặc Macs cho mỗi người dùng Office trên tối đa 5 PCs hoặc Macs cho mỗi người dùng Office trên tối đa 5 PCs hoặc Macs cho mỗi người dùng
Ứng dụng Office trên tối đa 5 máy tính bảng and 5 điện thoại di động cho mỗi người dùng 5 máy tính bảng and 5 điện thoại di động cho mỗi người dùng 5 máy tính bảng and 5 điện thoại di động cho mỗi người dùng 5 máy tính bảng and 5 điện thoại di động cho mỗi người dùng
Microsoft Teams, một trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc trò chuyện, nội dung và ứng dụng mà trường của bạn cần để cộng tác và gắn bó hơn Sổ ghi chép Lớp học và Nhân viên

Nhóm Cồng đồng học tập chuyên nghiệp

Các câu đố tự chấm điểm với Forms

Kể chuyện Kỹ thuật số với Sway

Thông báo và tham gia các trang liên lạc và trang nhóm trên toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Các giải pháp tuân thủ với một trung tâm eDiscovery duy nhất

Quản lý quyền, ngăn chặn mất mát dữ liệu và mã hóa

Dịch vụ video doanh nghiệp cho việc tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách an toàn trong một tổ chức

Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để mở rộng dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng với các ứng dụng di động và web tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh mà không cần viết mã

Lập kế hoạch lịch trình và công việc hàng ngày với Microsoft Teams

Sổ ghi chép Lớp học và Nhân viên

Nhóm Cồng đồng học tập chuyên nghiệp

Các câu đố tự chấm điểm với Forms

Kể chuyện Kỹ thuật số với Sway

Thông báo và tham gia các trang liên lạc và trang nhóm trên toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Các giải pháp tuân thủ với một trung tâm eDiscovery duy nhất

Quản lý quyền, ngăn chặn mất mát dữ liệu và mã hóa

Dịch vụ video doanh nghiệp cho việc tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách an toàn trong một tổ chức

Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để mở rộng dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng với các ứng dụng di động và web tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh mà không cần viết mã

Lập kế hoạch lịch trình và công việc hàng ngày với Microsoft Teams

Sổ ghi chép Lớp học và Nhân viên

Nhóm Cồng đồng học tập chuyên nghiệp

Các câu đố tự chấm điểm với Forms

Kể chuyện Kỹ thuật số với Sway

Thông báo và tham gia các trang liên lạc và trang nhóm trên toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Các giải pháp tuân thủ với một trung tâm eDiscovery duy nhất

Quản lý quyền, ngăn chặn mất mát dữ liệu và mã hóa

Dịch vụ video doanh nghiệp cho việc tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách an toàn trong một tổ chức

Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để mở rộng dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng với các ứng dụng di động và web tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh mà không cần viết mã

Lập kế hoạch lịch trình và công việc hàng ngày với Microsoft Teams

Sổ ghi chép Lớp học và Nhân viên

Nhóm Cồng đồng học tập chuyên nghiệp

Các câu đố tự chấm điểm với Forms

Kể chuyện Kỹ thuật số với Sway

Thông báo và tham gia các trang liên lạc và trang nhóm trên toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Các giải pháp tuân thủ với một trung tâm eDiscovery duy nhất

Quản lý quyền, ngăn chặn mất mát dữ liệu và mã hóa

Dịch vụ video doanh nghiệp cho việc tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách an toàn trong một tổ chức

Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để mở rộng dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng với các ứng dụng di động và web tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh mà không cần viết mã

Lập kế hoạch lịch trình và công việc hàng ngày với Microsoft Teams

Sổ ghi chép Lớp học và Nhân viên

Nhóm Cồng đồng học tập chuyên nghiệp

Các câu đố tự chấm điểm với Forms

Kể chuyện Kỹ thuật số với Sway

Thông báo và tham gia các trang liên lạc và trang nhóm trên toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Các giải pháp tuân thủ với một trung tâm eDiscovery duy nhất

Quản lý quyền, ngăn chặn mất mát dữ liệu và mã hóa

Dịch vụ video doanh nghiệp cho việc tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách an toàn trong một tổ chức

Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để mở rộng dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng với các ứng dụng di động và web tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh mà không cần viết mã

Lập kế hoạch lịch trình và công việc hàng ngày với Microsoft Teams

Sổ ghi chép Lớp học và Nhân viên

Nhóm Cồng đồng học tập chuyên nghiệp

Các câu đố tự chấm điểm với Forms

Kể chuyện Kỹ thuật số với Sway

Thông báo và tham gia các trang liên lạc và trang nhóm trên toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Các giải pháp tuân thủ với một trung tâm eDiscovery duy nhất

Quản lý quyền, ngăn chặn mất mát dữ liệu và mã hóa

Dịch vụ video doanh nghiệp cho việc tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách an toàn trong một tổ chức

Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để mở rộng dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng với các ứng dụng di động và web tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh mà không cần viết mã

Lập kế hoạch lịch trình và công việc hàng ngày với Microsoft Teams

Hộp thư Email 50GB 50GB 100GB 100GB 100GB 100GB
Dung lượng lưu trữ đám mây Cá nhân không giới hạn Cá nhân không giới hạn Cá nhân không giới hạn Cá nhân không giới hạn Cá nhân không giới hạn Cá nhân không giới hạn
Dung lượng lưu trữ email Không giới hạn với tính năng lưu trữ tại chỗ Không giới hạn vơi tính năng lưu trữ tại chỗ Không giới hạn với tính năng lưu trữ tại chỗ Không giới hạn với tính năng lưu trữ tại chỗ Không giới hạn với tính năng lưu trữ tại chỗ Không giới hạn với tính năng lưu trữ tại chỗ
Hội nghị/Họp Hội nghị video HD Hội nghị video HD Hội nghị video HD

Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10,000 người với các sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams

Cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ và học sinh lên lịch các cuộc hẹn với giáo viên trực tuyến bằng Microsoft Bookings

Hội nghị video HD

Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10,000 người với các sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams

Cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ và học sinh lên lịch các cuộc hẹn với giáo viên trực tuyến bằng Microsoft Bookings

Hội nghị video HD

Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10,000 người với các sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams

Cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ và học sinh lên lịch các cuộc hẹn với giáo viên trực tuyến bằng Microsoft Bookings

Tạo cuộc họp với một số gọi đến để người tham dự có thể tham gia bằng điện thoại với Audio Conferencing

Hội nghị video HD

Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10,000 người với các sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams

Cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ và học sinh lên lịch các cuộc hẹn với giáo viên trực tuyến bằng Microsoft Bookings

Tạo cuộc họp với một số gọi đến để người tham dự có thể tham gia bằng điện thoại với Audio Conferencing

Bảo mật Email nâng cao với tính năng lưu trữ và lưu giữ hợp lý Email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ hợp lý Email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ hợp lý

Đánh giá rủi ro và hiểu rõ hơn về các mối đe dọa tiềm ẩn với Office 365 Cloud App Security

Phân tích cá nhân nâng cao với MyAnalytics

 

Email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ hợp lý

Đánh giá rủi ro và hiểu rõ hơn về các mối đe dọa tiềm ẩn với Office 365 Cloud App Security

Phân tích cá nhân nâng cao với MyAnalytics

 

Email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ hợp lý

Đánh giá rủi ro và hiểu rõ hơn về các mối đe dọa tiềm ẩn với Office 365 Cloud App Security

Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro

Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy cập hộp thư của bạn với Hộp khóa khách hàng

Bảo vệ khỏi các mối đe dọa tinh vi như lừa đảo trực tuyến và  phần mềm độc hại zero-day với khả năng điều tra và khắc phục các cuộc tấn công sau khi vi phạm

Nâng cao khả năng hiển thị và kiểm soát môi trường Office 365 của bạn

 Email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ hợp lý

Đánh giá rủi ro và hiểu rõ hơn về các mối đe dọa tiềm ẩn với Office 365 Cloud App Security

Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro

Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy cập hộp thư của bạn với Hộp khóa khách hàng

Bảo vệ khỏi các mối đe dọa tinh vi như lừa đảo trực tuyến và  phần mềm độc hại zero-day với khả năng điều tra và khắc phục các cuộc tấn công sau khi vi phạm

Nâng cao khả năng hiển thị và kiểm soát môi trường Office 365 của bạn

Số lượng người dùng tối đa Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Gói gọi điện Tạo, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều loại thiết bị với tùy chọn thêm Gói gọi điện Tạo, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều loại thiết bị với tùy chọn thêm Gói gọi điện
error: Content is protected !!