OFFICE 365 A5 bao gồm mọi tính năng có trong A3. Ngoài ra, bổ sung thêm khả năng quản lý bảo mật thông minh, tuân thủ nâng cao và hệ thống phân tích tốt nhất của Microsoft.

CÁC ỨNG DỤNG OFFICE

World

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

Publisher

(Chỉ PC)

Access

(Chỉ PC)

DỊCH VỤ

Exchange

OneDrive

SharePoint

Microsoft Teams

Microsoft Stream

Yammer

School Data Sync

Power Apps

Flow

Forms

Sway

Booking

Power BI Pro

Nguồn: Microsoft

error: Content is protected !!