Office 365 A1 cung cấp các ứng dụng cơ bản làm việc nhóm dành cho web miễn phí giúp giáo viên và học viên, không nhiều công cụ nhưng đủ để tạo các nội dung cơ bản.

CÁC ỨNG DỤNG OFFICE

World

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

DỊCH VỤ

Exchange

OneDrive

SharePoint

Microsoft Teams

Microsoft Stream

Yammer

School Data Sync

Power Apps

Flow

Sway

Forms

Nguồn: Microsoft

error: Content is protected !!