Thiết lập dự án

Khái niệm dự án là gì?

Chính là những dự án mới cho doanh nghiệp của bạn, triển khai chi nhánh, mở rộng hoạt động. Nhóm của chúng tôi có thể giám sát dự án từ việc chẩn đoán nhu cầu của bạn đến việc lắp đặt thiết bị và hỗ trợ bảo hành.

Phạm vi công việc?

  • Hệ thống, hệ thống cáp, bảo mật, máy chủ room & Rack
  • Phòng họp & Hội nghị video
  • Giải pháp phần mềm & nhân sự
  • Hệ thống điện thoại & VOIP, Bảo vệ điện, Kiểm soát truy cập, Khảo sát camera
  • Giải pháp bảo vệ và bảo vệ chống cháy nổ…
  • ITM có một danh mục lớn các sản phẩm và giải pháp phù hợp với các tình huống khác nhau và ngân sách
  • Quy trình IT và Vận chuyển thiết bị IT
  • Nhóm của chúng tôi có thể đề xuất các thiết bị phù hợp với yêu cầu của bạn và tuân theo lịch trình thực hiện
  • Kinh nghiệm hợp tác với các đối tác khác được liên kết với dự án
error: Content is protected !!