1. vSphere là gì?

vSphere là nền tảng ảo hóa máy tính hàng đầu trong ngành và là bước đầu tiên của bạn để hiện đại hóa ứng dụng. Nó đã được cấu trúc lại với Kubernetes bản địa để cho phép khách hàng hiện đại hóa hơn 70 triệu khối lượng công việc hiện đang chạy trên vSphere. Giờ đây, các ứng dụng được thùng chứa hiện đại có thể chạy cùng với các ứng dụng doanh nghiệp hiện có một cách đơn giản và thống nhất bằng cách sử dụng vSphere với Tanzu.

2. Lợi ích của vSphere

Cung cấp cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho nhà phát triển

Ghé thăm Kubernetes cấp doanh nghiệp trên cơ sở hạ tầng hiện có trong vòng một giờ bằng cách sử dụng vSphere mới được giới thiệu với Tanzu. Điều chỉnh DevOps và nhóm CNTT, đồng thời đơn giản hóa các hoạt động trên đám mây.

Quy mô không có sự thỏa hiệp

Cung cấp các máy ảo quái vật hàng đầu trong ngành được thiết kế cho SAP HANA, Cơ sở dữ liệu hoạt động sử thi, v.v. Mở rộng cơ sở hạ tầng vSphere của bạn để hỗ trợ thêm 50% máy chủ trên mỗi cụm.

Đơn giản hóa hoạt động

Cung cấp cơ sở hạ tầng AI / ML bằng GPU. Đơn giản hóa việc nâng cấp phần mềm, vá lỗi và cập nhật chương trình cơ sở, đồng thời bảo mật cơ sở hạ tầng đám mây kết hợp của bạn bằng cách sử dụng bảo mật nội tại.

License Entitlement

  vSphere Cơ bản vSphere Doanh nghiệp Plus
Overview Hợp nhất máy chủ và liên tục kinh doanh Quản lý tài nguyên, tính khả dụng của ứng dụng nâng cao và hiệu suất
Bản quyền được cấp phép Mỗi CPU Mỗi CPU
VCenter Máy chủ Cơ bản (bán riêng)

Nguồn: VMware

Vui lòng để lại liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất


error: Content is protected !!