Microsoft 365 E5 sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao.

1        CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhóm được hỗ trợ bằng các chức năng cuộc gọi và hội thảo âm thanh trong đám mây.

Mở rộng danh tính và tính năng chống mối đe dọa với bảo mật tích hợp và tự động hóa để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công gây hại.

Lợi ích từ các chức năng Power BI giúp bạn nhận ra giá trị doanh nghiệp quan trọng từ dữ liệu của mình.

Chức năng bảo vệ thông tin và tuân thủ nâng cao được tập hợp để bảo vệ và quản lý dữ liệu, bên cạnh đó còn giảm bớt rủi ro.

2        CÁC ỨNG DỤNG BAO GỒM

World

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

SharePoint

OneDrive

Microsoft Teams

Microsoft Stream

Power BI Pro

3        DỊCH VỤ BỔ TRỢ

SharePoint Synte: Tự động hóa việc xử lý nội dung và chuyển nội dung thành kiến thức.

Nguồn: Microsoft

error: Content is protected !!