Microsoft 365 E3 sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu kết hợp cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

1        CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Kết nối, quản lý thời gian của bạn cùng email cấp doanh nghiệp, cùng với lịch và danh bạ ở một nơi.

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn bằng mạng nội bộ di động, thông minh cùng với mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.

Việc quản lý doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ khách hàng trở nên đễ dàng với quy trình làm việc tích hợp.

Chủ động bảo vệ thông tin nhân viên, dữ liệu và khách hàng của bạn bằng chức năng bảo mật thông mình

2        CÁC ỨNG DỤNG BAO GỒM

World

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

SharePoint

OneDrive

Microsoft Teams

Microsoft Stream

3        DỊCH VỤ BỔ TRỢ

Microsoft 365 E5 Security: Một bộ tinh nâng bảo mật mạnh mẽ

Microsoft 365 E5 Compliance: Bảo vệ, quản trị, điều tra và phản hồi nhanh chóng những rủi ro, dữ liệu liên quan, đơn giản hóa việc tuân thủ và giảm rủi ro.

SharePoint Synte: Tự động hóa việc xử lý nội dung và chuyển nội dung thành kiến thức.

Nguồn: Microsoft

error: Content is protected !!