Gói này cung cấp những yếu tố cơ bản để các cá nhân hoàn thành nhứng công việc cơ bản. Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office chỉ được cài đặt duy nhất một lần trên 1PC hoặc máy Mac.

Đối với Gia đình và Học sinh 2019, sẽ không tích hợp các ứng dụng cao cấp, các dịch vụ và lợi ích bổ sung.

1        CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Gói mua một lần

Cài đặt trên một PC hoặc máy Mac

Chỉ bao gồm các ứng dụng Office cổ điển

2        CÁC ỨNG DỤNG CỔ ĐIỂN

Word

Excel

PowerPoint

Source: https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/p/office-home-student-2019/cfq7ttc0k7c8?source=lp&activetab=pivot:overviewtab

error: Content is protected !!