SO SÁNH WINDOWS 10 CAO CẤP DVD VỚI OLP (GIẤY PHÉP MỞ)
WINDOWS 10 PRO DVD WINDOWS 10 PRO OLP
Sự linh hoạt Dạng cấp phép bán lẻ hoặc đi kèm theo máy và không thể chuyển giấy phép từ máy này (không dùng nữa) sang máy khác. Nếu máy tính bị hỏng thì giấy phép bản quyền cũng mất theo Giấy phép là vĩnh viễn (không hết hạn) và thuộc về công ty, không phải máy tính hoặc sổ ghi chép, dễ dàng quản lý với những giấy phép khác trong cổng thông tin. Có thể chuyển giấy phép qua máy tính khác nếu máy tính bị hỏng hoặc không còn sử dụng nữa.
error: Content is protected !!